υπηρεσίες

Το εργαστήριό μας διαθέτει σύγχρονο αναλυτικό εξοπλισμό, όπου σε συνδυασμό με την διάθεσή μας να παρακολουθούμε στενά τις τελευταίες οινολογικές εξελίξεις, φροντίζουμε για την διαρκή αναβάθμιση των παρεχόμενων υπηρεσιών

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΟΙΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ

Παρακολουθούμε την πορεία οινοποίησης από τον προσδιορισμό της ημερομηνίας τρυγητού στο αμπέλι, μέχρι όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την σταθεροποίηση του οίνου έως την παλαίωση και την εμφιάλωση του

ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ ΜΟΥΣΤΟΥ (ΓΛΕΥΚΟΥΣ), ΟΙΝΩΝ, ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΩΝ

Αξιόπιστες και  ακριβείς εργαστηριακές  αναλύσεις σύμφωνα με τα standards τα οποία καθορίζονται από τους κανονισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης

ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ

Εξειδικευμένες Αναλύσεις σε Οίνους και Αποστάγματα
Οργανοληπτικούς Ελέγχους της παραγωγής
Συμβουλές Εμφιάλωσης
Μελέτη μηχανολογικού εξοπλισμού
Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα νομοθεσίας

Παρακολούθηση θεμάτων φορολογίας αποσταγμάτων