ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΕΙΑ

Το οινολογικό εργαστήριο  Οenospiritlab υποστηρίζει τον αποσταγματοποιό σε όλη την παραγωγική διαδικασία.

 • Έλεγχος της ποιότητας και υγιεινής κατάστασης των προς απόσταξη στεμφύλων.
 • ​Προσδιορισμός σε δείγμα στεμφύλων του δυναμικού αλκοολικού τίτλου (βαθμού).
 • ​Άμεσος υπολογισμός της ποσότητας αποστάγματος και άνυδρης αλκοόλης που θα παραχθεί.
 • ​Επιλεγμένη οινοποίηση κατάλληλα προσαρμοσμένη σε προς απόσταξη οίνους και στέμφυλα.
 • ​Συνεχείς εργαστηριακές αναλύσεις για την παρακολούθηση της πορείας της αλκοολικής ζύμωσης.
 • ​Έλεγχος οργανοληπτικών χαρακτηριστικών κατά την διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης με προγραμματισμένες επισκέψεις.
 • ​Μετά το πέρας της αλκοολικής ζύμωσης προσδιορισμός του πλάνου απόσταξης.
 • ​Υπολογισμός του επιθυμητού σημείου coupe.
 • ​Πλήρεις και εξειδικευμένες εργαστηριακές αναλύσεις.
 • ​Οργανοληπτικός έλεγχος της παραγωγής, καθορισμός αναμίξεων με σκοπό το βέλτιστο αποτέλεσμα και την τυποποίηση του προϊόντος.
 • ​Υποστήριξη και έλεγχος διαδικασίας παλαίωσης αποσταγμάτων.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΟΠΟΙΟΥΣ

 • Αναλαμβάνουμε την σύνταξη μελέτης για την προμήθεια μηχανολογικού  εξοπλισμού σε νέες μονάδες.
 • ​Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιλογής φιαλών και λοιπών υλικών.
 • ​Υποστήριξη σε θέματα της νομοθεσίας τροφίμων και ποτών.
 • ​Υποστήριξη προετοιμασίας και παρουσία μας σε εκθέσεις  στην Ελλάδα και στο εξωτερικό.