ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΑ

Το οινολογικό εργαστήριο OENOSPIRITLAB σας υποστηρίζει σε όλη την διαδικασία παραγωγής.

ΑΜΠΕΛΩΝΑΣ

 • ​Παρακολουθείται όλη εξέλιξη της ωρίμανσης του σταφυλιού στον αμπελώνα με σκοπό τον προσδιορισμό  της κατάλληλης ημερομηνίας τρυγητού και την επιλογή των τεχνικών οινοποίησης.

ΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ

 • ​Προετοιμασία υποδοχής των σταφυλιών με τον καθορισμό των απαιτούμενων ενεργειών στο οινοποιείο με επί τόπου επισκέψεις από εμάς.
 • ​Επιλογή των κατάλληλων οινολογικών ουσιών που θα χρησιμοποιηθούν κατά την οινοποίηση και προετοιμασία της παραγγελίας τους.
 • ​Καθορισμός του πλάνου (πρωτοκόλλου) οινοποίησης ανά τύπο οίνου
 • ​Συνεχείς εργαστηριακές αναλύσεις για την παρακολούθηση της πορείας της αλκοολικής ζύμωσης.
 • ​Έλεγχος οργανοληπτικών χαρακτηριστικών κατά την διάρκεια της αλκοολικής ζύμωσης με προγραμματισμένες επισκέψεις στο οινοποιείο.
 • ​Μετά το πέρας της αλκοολικής ζύμωσης τουλάχιστον ένας εργαστηριακός έλεγχος κάθε 30 ημέρες.
 • ​Οργανοληπτικός έλεγχος, διορθωτικές παρεμβάσεις όπου αυτό χρειάζεται και επιλογή των κατάλληλων αναμείξεων με σκοπό την επίτευξη των βέλτιστων χαρακτηριστικών και την τυποποίηση του προϊόντος.
 • ​Διαδικασία σταθεροποίησης των οίνων και προετοιμασία των εμφιαλώσεων.
 • ​Έλεγχος των προς παλαίωση οίνων.

ΠΡΟΣΘΕΤΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΟΙΝΟΠΟΙΟΥΣ

 • Αναλαμβάνουμε την σύνταξη μελέτης για την προμήθεια μηχανολογικού  εξοπλισμού σε νέα οινοποιεία.
 • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα επιλογής φιαλών, φελλών και λοιπών υλικών.
 • Υποστήριξη σε θέματα της νομοθεσίας τροφίμων και ποτών.

Υποστήριξη προετοιμασίας και παρουσία μας σε εκθέσεις οίνου στην Ελλάδα και στο εξωτερικό