Αναλύσεις Οίνου

 • Ειδικό Βάρος
 • Αλκοολικός Τίτλος (Βαθμός)
 • Ολική Οξύτητα
 • Ενεργή Οξύτητα (PH)
 • Πτητική Οξύτητα
 • Ολικό Θειώδες
 • Ελεύθερο Θειώδες
 • Ανάγοντα Σάκχαρα
 • Σίδηρος
 • Ενταση Χρώματος
 • Ελεγχος Τρυγικής Σταθερότητας
 • Ελεγχος Πρωτεϊνικής Σταθερότητας
 • Ολικές Ανθοκυάνες
 • Ταννίνες
 • Απόχρωση
 • Δείκτης Φαινολών
 • Στερεό υπόλειμμα
 • Μηλικό & Γαλακτικό οξύ
 • Αμμωνιακά
 • Αφομοιώσιμο Άζωτο
 • Ποιοτικός Έλεγχος Προ της εμφιάλωσης - Πρόληψη πιθανών ατυχημάτων
 • Πρωτεϊνες
 • Τρυγικό οξύ
 • Ελεγχος μικροβιακών αλλοιώσεων
 • Κάλιο
 • Σορβικό Οξύ