Αναλύσεις Γλεύκους (Μούστου)

 • Ειδικό Βάρος / Brix
 • ​Δυναμικός Αλκοολικός Τίτλος (Βαθμός)
 • ​Ολική Οξύτητα
 • ​Ενεργή Οξύτητα (PH)
 • ​Πτητική Οξύτητα
 • ​Ολικό Θειώδες
 • ​Ελεύθερο Θειώδες
 • ​Ανάγοντα Σάκχαρα
 • ​Σίδηρος
 • ​Πηκτίνες
 • ​Αμμωνιακά άλατα
 • ​Αφομοιώσιμο Άζωτο
 • ​Μηλικό & Γαλακτικό οξύ
 • ​Ανθοκυάνες
 • ​Τρυγικό οξύ
 • ​Ένταση Χρώματος