Πακέτο Οινοποίησης για "μικρές παραγωγές"

Με ένα ενιαίο κόστος για όλη τη διαδικασία παραγωγής αναλαμβάνουμε την παρακαλούθηση από τον μούστο μέχρι την εμφιάλωση
Κόστος 35 ευρώ για κάθε δοχείο χωρητικότητας μέχρι 200 lt. *

Στην τιμή αυτή περιλαμβάνονται:

 • Χορήγηση όλων των απαραίτητων οινολογικών ουσιών

 • Τρεις ξεχωριστές αναλύσεις όπως αναλυτικά αναφέρουμε παρακάτω

 • Κάθε απαραίτητη ενέργεια για την ομαλή διεξαγωγή της αλκοολικής ζύμωσης.

Είτε για την έναρξή της αν αυτό καθυστερεί, είτε για την επανεκκίνησή της αν έχει διακοπεί.

Α΄ Ανάλυση

Ανάλυση σε δείγμα μούστου ( 500 ml ) αμέσως μετά το σπάσιμο των σταφυλίων και πριν την έναρξη της αλκοολικής ζύμωσης.

Εξετάζονται :

 1. Ειδικό Βάρος / Δυναμικός Αλκοολικός Τίτλος (Βαθμός)

 2. Ολική Οξύτητα

 3. Ενεργός Οξύτητα (PH)

 4. Ολικό SO2

Β΄ Ανάλυση

Ανάλυση δείγματος ( 500 ml ) αμέσως μετά το  τέλος της ζύμωσης, (περίπου 20-25 μέρες από την έναρξή της)

Εξετάζονται :

 1. Αλκοολικός Τίτλος

 2. Πυκνότητα

 3. Ολική Οξύτητα

 4. Ενεργός Οξύτητα (PH)

 5. Πτητική Οξύτητα

 6. Ολικό SO2

 7. Ελεύθερο SO2

Γ΄ Ανάλυση

Ανάλυση δέιγματος ( 500 ml ) μετά την πάροδο του χειμώνα, πριν την εμφιάλωση και σίγουρα  πριν την έναρξη του καλοκαιριού με σκοπό την προστασία του οίνου από τις αλλοιώσεις που δύνανται να πραγματοποιηθούν λόγω της αύξησης της θερμοκρασίας

Εξετάζονται:

 1. Ολική Οξύτητα

 2. Ενεργός Οξύτητα (PH)

 3. Πτητική Οξύτητα

 4. Ολικό SO2

 5. Ελεύθερο SO2

* Για τα δοχεία με χωρητικότητα μεγαλύτερη των 200lt, οι τιμές διαμορφώνονται ως εξής:

 • Δοχείο 300 lt κόστος 40 ευρώ

 • Δοχείο 400 lt κόστος 50 ευρώ

 • Δοχείο 500 lt κόστος 60 ευρώ

Δεν περιλαμβάνονται έξοδα αποστολής